تحلیل بازار

تقويت پول ملي و چالشهاي پيش رو ؛ تحلیل گلدنیوز

موتور خلق نقدينگي همچنان مي تازد و علاوه بر هزينه هاي دولت روزانه دو هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد خلق ميشود.

یک کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفتگو با گلد نیوز گفت: يكي از شعارهاي رييس جمهور دولت سيزدهم و مطالبات رهبر انقلاب افزايش قدرت پول ملي است . بي ترديد اين مهم ، ميسر نمي شود مگر با تلاش براي كاهش تورم و ريشه تورم موجود كه در كسري بودجه دولتها نهفته است و ساليان متمادي است گريبان اقتصاد را رها نميكند.

امیر حسین راسخ افزود : از جمله پيشنهادهاي معمول براي كنترل تورم و افزايش قدرت پول ملي جلوگيري از خلق نقدينگي ، هدايت آن به سمت توليد و جذابيت بخشي به توليد است . سال ٩٣ دولت يازدهم در لايحه اي كه تقديم مجلس وقت با عنوان خروج غير تورمي از ركود ارائه داد تلاش كرد پيشرانهايي را در اقتصاد تعريف كند كه با تقويت آنها اين مهم اتفاق بيفتد . صنايع بزرگ نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع فولادي ، مسكن و گردشگري . در آن زمان چشم انداز مذاكرات و اسم مذاكره كننده ، به گونه اي بود كه مي شد از افزايش انتظارات تورمي جلوگيري كرد . با وجود اين دولت يازدهم با سكانداري وزير اقتصاد با دامن زدن به ركود تورم را كاهش داد. آن زمان نه ميزان نقدينگي نه توان خلق آن و نه حتي كسري بودجه وضعيت اسفبار فعلي را نداشت .

تقويت پول ملي

کابینه پیشنهادی

در وضعيت كنوني دستكم اعضاي كابينه پيشنهادي هيچ چشم اندازي از مذاكرات بدست نمي دهد ، مصوبات اخير دولت دوازدهم درجهت همسان سازي حقوق بازنشستگان ، تلاش دستگاههاي مختلف نظير دستگاه قضايي به شكلي دومينو وار در مطالبه افزايش حقوق چيزي جز دامن زدن به هزينه هاي دولت درپي نخواهد داشت . حالا كه دولت و حاكميت هزينه ها را معطوف به واكسيناسيون كرده اند (كاري كه از مدتها پيش بايد انجام مي دادند ) ديگر مگر پولي باقي مي ماند كه صرفه جويي شود ؟! بنابراين موتور خلق نقدينگي همچنان مي تازد و علاوه بر هزينه هاي دولت روزانه دو هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد خلق ميشود.


راسخ بر این باور است که كارشناسان معتقدند دولت ميتواند با هدفگذاري تورم ١٥ درصد، به شكلي واقعي و در بازه زماني سه ساله اولا به فعالان اقتصادي علامت دهد كه با برنامه جلو ميرود دوم اينكه شعار غير واقع نميدهد يعني نميگيري بسرعت تورم را تك رقمي ميكنيم كه اساسا شدني نيست و اقتصاد با معجزه بيگانه است.

اوراق سرمایه و هدفگذاری دولت

دولت ميتواند با اين هدفگذاري اقدام به چاپ اوراق با سود منطقي كرده و گام به گام و نه با تعجيل اعتماد را به بازار سرمايه برگرداند و نقدينگي را جمع و دوباره آن را به اقتصاد و با صرف آن در هزينه هاي جاري تزريق نكند ، در اين شرايط ركود اتفاق مي افتد يعني توليد ناخالص داخلي صفر مي شود كه خطرناك است اما با ايجاد مشوق براي پيشرانهاي اقتصاد نظير مسكن و تسهيل در صدور مجوزها به عنوان اقدام فوري ملي سرمايه هاي موجود را به سمت و سوي توليد ببرد ، اين اقدامات اگر چه بايد به فوريت اتفاق بيفتد اما با صبوري در انتظار نتايج آن بود .

اگرسازمانی به نام برنامه و بودجه با اقتدار حرکت کند.

در اين شرايط سازمان برنامه با صرفه جويي هاي خرد و تخصيص هاي بهينه جلوي بي انضباطيهاي مالي دولت را بگيرد و خلق نقدينگي را در بازه زماني يكساله از دو هزار به هزار و پانصد كاهش دهد ، از سوي ديگر نكته اي همواره به آن توجه نشده استفاده از ظرفيتهاي بيمه ها در كاهش ريسك سرمايه گذاري است به هر ميزان در جهت انضباط مالي حركت كنيم سرمايه گذار علامتهاي آن را متوجه ميشود و وقتي با تقويت بيمه ها به اقتصاد علامت كاهش ريسك سرمايه گذاري بدهيم سرعت حركت نقدينگي به سمت توليد را تقويت ميكنيم .

حلقه اطمینان

در ادامه راسخ گفت : سرمايه گذار بايد از بازارها چشم انداز مطمئن داشته باشد تا به چشم خريدار به اين مشوقها بنگرد بنابراين همزمان با اين اقدامات به توليد بايد اطمينان دهيم بازارهاي آن را خراب نميكنيم ،

بخشنامه هاي خلق الساعه ممنوع ! دستورالعملهاي فوري ممنوعيتهاي صادراتي كه بازارها را از فعال اقتصادي مي ستاند ممنوع !

راسخ ادامه داد :خلاصه توليد بداند كه دستكم در طول دوره يك دولت ثبات قانوني حكمفرماست. به هر ميزان اين گامها ولو اندك اما با اقتدار برداشته شود بيمار اقتصاد به سمت نقاهت حركت ميكند و سرمايه اجتماعي تقويت ميشود .

گریبان اقتصاد در دست کرونا

در شرايطي كه تورم بيش از ٤٤ درصد ، شاخص تورم توليد بيش از ٩٠ درصد و در بخش صنعت بيش از ٨٠ درصد است و بيش از سي و سه درصد جامعه زير خط فقر است و اين ، يعني تقاضا در پايين ترين حد خود قرار ميگيرد و وقتي در آمد سرانه ماهانه هر ايراني كمتر از دو ميليون تومان است ، اينها همه به فعال اقتصادي علامت ميدهد كه سرمايه ات را بردار و برو ، اما سرعت بخشيدن به واكسيناسيون ، و صدور دستور واردات بيش از سي ميليون دوز واكسن در كمتر از يكماه پيش رو ، عليرغم بي خرديهاي استخوان سوز وزير بهداشت و ستاد مقابله با كرونا اين علامت را به جامعه مي دهد كه مردم سلامت شما براي حاكميت مهم است.

چشم امید به بهبود وضعیت فعلی داشته باشیم؟

كابينه پيشنهادي كه دستكم سه وزير پيشنهادي آن راي نخواهد آورد اگر با همين فرمان مقتدرانه در حوزه سلامت مردم به حوزه هاي تخصصي خود بپردازند چشم اميد ميرود تاكيد ميكنم چشم اميد مي رود وضعيت فعلي حفظ و به مرور بهتر شود.

تقويت پول ملي

تاثیر تکانه های بیرونی بر اقتصاد

اما چه كنيم كه همه چيز اقتصاد يك كشور به ناف داخل وصل نيست و هر چقدر در داخل اقتدار مديريت وجود داشته باشد لاجرم تكانه هاي بيرون بر اقتصاد فشار وارد خواهد كرد.

چالش های نو در حوادث اخیر افغانستان

حوادث اخير افغانستان و تسلط تفكر طالبان بر اين كشور مظلوم و مردم بي پناه (كه با هدف راهبردي آمريكا در جلوگيري از تسلط چين و اجراي برنامه يك كمربند يك راه صورت ميگيرد) ، بازارهاي ارزي اين كشور را به خصوص بازار ارز هرات كه خواهر زاده بازار ارز تهران است تحت تاثير قرار داده و قيمت ارزهاي مختلف و به تبع آن بازار طلا را به نوسان واداشته است.شوربختانه اينكه حوادث امنيتي منطقه معمولا قيمت نفت را افزايش ميداد اما اكنون قيمت نفت كاهش يافته و اين نشان از تغيير پاراديم انرژي نفت به خصوص از منطقه خاورميانه براي جهان غرب هميشه تشنه انرژي است و نتيجه كاهش قيمت نفت ، افزايش قيمت سرمايه هاي ديگر همچون طلا و ارز و البته رمز ارزها به عنوان مؤلفه جديد سرمايه گذاري است و بنظر مي رسد تا دستكم يكماه آينده وضع به همين منوال پيش برود.

چشم انداز در انتظار دولت سیزدهم

بنظر ميرسد دولت سيزدهم علاوه بر توجه به مؤلفه هاي ثبات بخش اقتصاد كه به بخشي از انها اشاره شد ، بايد نگران تولد تروريسم رسمي دولتي در مرزهاي شرقي باشد تا مبادا همزمان با تلاش در بهينه كردن اقتصاد داخل مرزهاي شرقي را باخطر بي ثباتي مواجه نكنند بنظر ميرسد آمريكاييها كه تاكنون مي كوشيدند از مولفه اقتصاد و نا امني اقتصادي استفاده و فشار همه جانبه بر ايران وارد كنند به سراغ مولفه امنيت رفته اند و مي خواهند غرب آسيايي نا امن را به مردم منطقه و به خصوص ايران تحميل كنند.

انتهای پیام /

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا