قیمت مثقال طلا

قیمت مثقال طلا

نحوه محاسبه قیمت طلا در ایران براساس طلای 17 عیار یا به اصطلاح مظنه است.

مظنه یا مثقال طلا قیمت 4.608 گرم طلای 17 عیار است. شما وقتی در بازار هستید یا به صورت تلفنی قیمت می‌گیرید، قیمت مظنه را اطلاع رسانی می‌کنند. یعنی قیمت 4.608گرم طلای 17 (705) عیار را اعلام می‌کنند.

پس برای محاسبه قیمت انواع طلا و سکه باید اول روش محاسبه قیمت طلای 17 عیار یا همان مظنه را بدانیم که به شکل زیر محاسبه می‌شود.

شیوه محاسبه مظنه طلا یا مثقال طلا

مظنه طلا

مظنه طلا یا مثقال طلا هر دو مترادف یکدیگر و برابر با 4/6083 گرم طلای 17 عیار (705) می باشد. مثقال از واحد های رایج اندازه گیری جرم در کشورهای اسلامی میباشد.

انواع مثقال طلا

مثقال طلا بر 3 نوع است: مثقال شرعی، مثقال صیرفی و مثقال معمولی. هر مثقال شرعی برابر ۳٫۴۵۶ گرم ، هر مثقال صیرفی برابر ۴٫۶۰۸ گرم و هر مثقال معمولی نیز برابر با ۴٫۶۸۷۵ گرم می باشند. در محاسبات طلا، نوع دوم یا همان مثقال صیرفی مبنا قرار داده می شود.

نحوه محاسبه مثقال طلا

مظنه بازار از قیمت اونس جهانی و قیمت دلار آزاد و از طریق فرمول زیر قابل محاسبه می باشد :

مظنه یا مثقال = 9.5742  / ( قیمت هر اونس در بازار جهانی * قیمت دلار آزاد )

عدد 9/5742 از تبدیل عیار 24 در بازار جهانی به عیار 17 مظنه و همچنین تبدیل اونس به مثقال حاصل‌شده است.

تبدیل مثقال به گرم طلای ۱۸ عیار

یک مثقال برابر با ۴.۶۰۸ گرم طلای ۱۷ عیار است؛ اما در کشور ما برای سرمایه گذاری و ساخت اکثر مصنوعات طلا از عیار ۱۸ استفاده می شود

. یک مثقال طلای ۱۷، از نظر مقدار طلایی = ۴.۳۳۱۸ گرم طلای ۱۸ عیار است به همین ترتیب برای محاسبه مثقال به گرم از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

قیمت یک گرم طلا‌ی ۱۸عیار (ریال)= ( طلای ۱۷عیار × یک مثقال طلای ۱۷ عیار به گرم ) / ( طلای ۱۸عیار  ×  قیمت یک مثقال طلای ۱۷ عیار )

سوالات متداول:

یک مثقال طلا چند گرم است؟

یک مثقال طلای ۱۷ عیار برابر با ۴.۶۰۸ گرم و یک مثقال طلای ۱۸ عیار برابر با  ۴.۳۳۱۸۰۲ گرم  است.

فرمول تبدیل مثقال به گرم چیست؟

( طلای ۱۷عیار × یک مثقال طلای ۱۷ عیار به گرم ) / ( طلای ۱۸عیار × قیمت یک مثقال طلای ۱۷ عیار ) از این فرمول برای تبدیل مثقال به گرم استفاده کنید.

سایت طلا

قیمت طلا امروز

پیشنهاد سردبیر

اخرین مطالب

برترین مطالب

لیست قیمت