تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا از ابن سیرین تا یونگ

تعبیر خواب طلا خریدن ، پیدا کردن طلا در خواب ، دیدن طلا در خواب برای ، طلا هدیه گرفتن و... یکی از پر جاذبه ترین ها برای آنهایی است که زیاد خواب می بینند.

علی اصغر کشانی(دبیر خبر)

1402/01/17 | 00:01

نظری ثبت نشده

تعبیر خواب طلا از ابن سیرین تا یونگ

تعبیر خواب دیدن طلا از ابن سیرین و جابر مغربی و دانیال نبی تا آنلی بیتون، لوک اویتنهاو و کارل گوستاو یونگ

 به گزارش گلدنیوز ، تعبیر خواب طلا خریدن ، پیدا کردن طلا در خواب ، دیدن طلا در خواب برای زن یا دختر مجرد ، طلا هدیه گرفتن ، معامله با طلاساز ، ذوب کردن طلا ، دفن کردن طلا و... یکی از پر جاذبه ترین ها برای خیلی هاست که خواب زیاد می بینند. مخصوصا کسانی که دوست دارند در طول ماه بارها طلا بخرند یا آنها که طلا هدیه می دهند و گاه به گاه در کلکسیونشان تغییراتی می دهند. دیدن خواب طلا فقط مخصوص کارخانه داران و فروشندگان و خریداران نیست. شاید گاهی سراغ کسانی بیاید که سال به سال خیلی هم میانه ای با طلا نداشته اند. پس این بهترین مطلب برای همه کسانی است که خواب طلا ناگهانی سراغشان می آید و باید بدانند علتش چه بوده و چه چیزهایی قرار است برایشان اتفاق بیفتد. پس امیدواریم اگر خوابش را دیدید خیر باشه!

تعبیر خواب طلا

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می‌گیری.

جابر مغربی گوید:

اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، عزت و جاه به دست می‌آوری.

اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، با مرد دروغگویی سر و کار پیدا می‌کنی.

دانیال نبی (ع): اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، مال زیادی به دست می‌آوری. اگر ببینی طلا می‌خوری، به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.

لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش

یونگ می‌گوید: رویا و دیدن طلا در خواب ممکن است نمادی از ثروت مالی و اشیا ارزشمند فیزیکی باشد البته این رویا می‌تواند از جنبه منفی اشاره‌ای به حرص و طمع نیز داشته باشد. ارزش‌های درونی و تمام چیز‌های ارزشمند زندگیتان به صورت طلا در خواب دیده می‌شوند.

 تعبیر خواب پیدا کردن طلا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.

لوک اویتنهاو پیدا کردن طلا در خواب را به دریافت ارث مرتبط می‌‌داند. او همچنین جستجوی طلا در دل خاک را نشانه‌ای از خوشبختی دانسته که به ناگاه به شما روی خواهد آورد.

آنلی بیتون می‌گوید:

پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.

اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید.

یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

تعبیر خواب سکه طلا

مطیعی تهرانی: داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

یونگ دیدن سکه در خواب را به تغییراتی درونی که منجر به رشد روحی و معنوی می‌گردند تعبیر کرده است که به صورت سکه‌های طلا در خواب خود را نشان می‌دهند.

طلا در خواب چیست ؟

تعبیر خواب طلا

 تعبیر دیدن طلا در خواب زن

به طور کلی بیشتر معبرین اسلامی دیدن طلا در خواب را برای زنان خوب و دیدن آن را برای مردان به بدی عنوان کرده‌اند.

ابن سیرین تعبیر طلا برای زن‌ها را خوب و پسندیده دانسته و دیدن آن برای مردها را غرامت، تاوان و غم و اندوه می‌داند.

جابر مغربی تعبیر طلا برای زن‌ها را خوب و تعبیر آن را برای مردها بد عنوان کرده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن طلا در خواب برای زنان نیکو است و برای مردان رنج و اندوه به همراه دارد.

 تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

به تعبیر برخی معبرین غربی:

اگر دختر مجردی در خواب دید که طلا می‌خرد، نشان دهنده آن است که ازدواج او نزدیک است.

اگر دختری مجرد در خواب خود مشاهده کرد که طلایی را به عنوان هدیه دریافت می‌کند، بدان معناست که به زودی خبری خوب دریافت خواهد کرد.

دیدن گم کردن طلا در خواب برای دختر مجرد به منزله شنیدن خبری بد برای اوست.

اگر دختر مجرد در خواب دید که گردبندی طلا به گردن می‌کند بدان معناست که با مردی خوب ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب طلا برای زن باردار

به تعبیر معبرین غربی:

تعبیر گرفتن طلا در خواب برای زن باردار بدین تعبیر است که دختری زیبا به دنیا خواهد آورد.

تعبیر خواب نگه داشتن جواهر و سنگ‌های قیمتی در دست نیز برای زن باردار نشان دهنده به دنیا آوردن دختر است. 

تعبیر خواب طلا خریدن

به تعبیر معبرین غربی تعبیر خواب خرید طلا می‌تواند نشان دهنده شانس شما در آینده نزدیک باشد. خریدن طلا در خواب همچنین می‌تواند به این مساله اشاره داشته باشد که شما به طور کلی در کلیه کار‌هایی که انجام می‌دهید شانس می‌آورید و هیچ نگرانی بابت انجام آن ندارید.

تعبیر خواب طلای شکسته

در رابطه با دیدن طلای شکسته در خواب، برخی از معبرین غربی تعابیری را برای دیدن النگو، دستبند و گردنبند شکسته عنوان کرده‌اند.

النگوی شکسته: اگر در خواب خود النگوی شکسته‌ای را دیدید، این رویا به یک مشکل یا چالش ذهنی اشاره دارد که لازم است آن را در زندگی خود حل کنید. شما احتیاج دارید تا قبل از آنکه تصمیم نهایی بگیرید دوباره فکر کنید.

دستبند شکسته: دیدن دستبند شکسته در خواب نشان دهنده خواست‌ها و آرزوهایتان است که می خواهید در آینده بدان دست یابید. شما انرژی زیادی را در این راه صرف می کنید و حتی خود را برای رسیدن به آنچه می خواهید به خطر می اندازید.

گردنبند شکسته: تعبیر خواب گردنبند شکسته نشان دهنده فقدان ارتباط شما با افراد و محیط اطرافتان است. دوستی در تلاش است که شما را از تصمیم بدی که در ذهن دارید باز دارد. شما در حال بروز دادن خشم و نگرانی فروخورده خود هستید. شما در حال حاضر این احساس را دارید که آرزوها و رویاهایتان نقش بر آب شده است. برای درک بهتر این رویا به تعبیر خواب گردنبند رجوع نمایید.

 تعبیر خواب ذوب کردن طلا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی طلا می‌گدازی و ذوب می‌کنی، بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا را آب کردن: آسایش مادی

 تعبیر خواب امانت دادن طلا

نفایس الفنون تصریح می‌کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می‌ریزد دلیل آفت و هلاک است و اگر ببیند طلا به امانت می‌دهد آن کس که امانت می‌گیرد به او خیانت می‌کند طلا شنیدن سخن مکروه است.

مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می‌دهند به ریاست می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد

 تعبیر خواب طلا فروش

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.

تعبیر خواب هدیه گرفتن طلا

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می‌کند، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

لوک اویتنهاو: طلا هدیه گرفتن: شرمساری

 در ادامه بخشی از تفسیر کارل گوستا یونگ درباره دیدن طلا در خواب را می‌خوانیم:

یونگ می‌گوید:

این رویا می‌تواند هشداری در رابطه با عدم استفاده شما از منابع درونیتان باشد.

از دیدگاهی دیگر طلا سمبل معنویت، روشنایی و یا نفس عالی شماست.

استعدادی پنهان و یا چیزی ارزشمند در خود کشف کرده‌اید و یا حتی در مقطع زمانی خاصی ارزش چیزی یا فردی که در کنارتان است را درک کرده‌اید، همه این موارد می‌توانند عامل دیدن طلا در خواب باشند.

دفن کردن طلا در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید چیزی در مورد خودتان را مخفی کنید.

منابع: نفایس الفنون، کلیات تعبیر خواب، کتاب بانک جامع تعبیر خواب، تعبیرستان، ستاره، 

برچسب:

ترند

پیشنهاد ویژه

تعبیر خواب

تعبیر خواب طلا

اخبار مرتبط


نظرات

نظردهی

دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟

کامنتی برای این پست وجود ندارد

برترین مطالب

لیست قیمت