تعداد چک‌های رمزدار مبادله شده چقدر است؟

تعداد چک‌های رمزدار مبادله شده چقدر است؟

از ۴۴۹.۹ هزار میلیارد تومان چک وصول شده در شهریور ماه امسال، ۶۶.۶ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است و ۳۳.۴ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

طیبه شهبازی(نویسنده)

1401/08/14 | 00:08

نظری ثبت نشده

تعداد چک‌های رمزدار مبادله شده چقدر است؟

جدیدترین آمار بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده حدود ۶.۶ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود بر ۶.۲ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۴ میلیون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۹ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۱ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

به گزارش گلدنیوز،از نظر مبلغی نیز، بیش از ۴۴۹.۹ هزار میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۲۹۹.۸ هزار میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بالغ بر ۱۵۰.۱ هزار میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۶۶.۶ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۳۳.۴ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در شهریور ماه امسال در کـل کشـور حدود ۴۰۰ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۵۰.۲ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به‌ترتیب ۶.۴ و  ۳۴.۳ درصد کاهش داشته است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ۱۳۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۰.۷ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۲.۴ درصـد)، اصفهان (۹.۶ درصد) و خراسان رضوی (۸.۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنــین، ۷۱.۶ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۵۸.۶ درصــد)، خراسان رضوی ( ۸.۷ درصد) و اصفهان ( ۹.۶ درصد) وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟   

چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

چک‌های رمزدار، چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌تواند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

انتهای پیام/

اخبار صنعت طلا و جواهر در استان ها:

بانک مرکزی

چک رمزدار

اشخاص حقیقی

چک عادی

نقل و انتقال وجوه بین بانکی

اخبار مرتبط


نظرات

نظردهی

دیدگاهی ثبت نشده نظر تو چیه؟

کامنتی برای این پست وجود ندارد

برترین مطالب

لیست قیمت